Scala photography is een team professionals op het gebied van fotografie, visualisatie, beeldbewerking en organisatie, styling en productie.
In de fotografie heeft een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers gezorgd voor een rijk gevarieerd portfolio.
Enerzijds van zowel high-end product- en campagnefotografie tot decorbouw in eigen studio, als anderzijds portretfotografie voor magazines, boekomslagen en veelzijdige bedrijfsfotografie op locatie.
Naast traditionele beeldbewerking in Photoshop zijn ook 3D-creatie en CGI onderdeel van het maken van beeld.
Ondanks die verscheidenheid is foodfotografie een belangrijke specialisatie. Passie voor koken en eten ligt daar voor een groot deel aan ten grondslag.
De foodfotografie bestrijkt het volledige scala: van redactioneel tot culinair op sterrenniveau, en van kookboekproductie tot verpakkingsfotografie.
Door de jaren heen is de productie, organisatie, styling en foodstyling daaromheen ook een belangrijk onderdeel geworden van de specialisatie.

Paul Evers (fotografie) en Arnold van der Meeren (productie en organisatie) zijn in 1999 samen Scala photography gestart. Beiden waren daarvoor reeds jaren actief en hebben dus al meer dan 25 jaar ervaring in het vak.

Scala photography is a team of professionals in photography, visualization, image editing as well as organizing, styling and production.
A large diversity in clients has resulted in a portfolio with great variety in photography.
From high-end product- and campaign photography to set building in our own studio, and from portrait photography for magazines, book covers to all-round business photography on location.
In addition to traditional Photoshop image editing, 3D modelling and CGI are also part of the image creating process.
Despite this diversity, food is an important specialization in our photography. Passion for cooking and food are the foundation for this specialism.
Food photography covers the full range: from editorial- to culinary photography at Michelin star level, and from cookbook production to food packaging photography.
Over the years, production, organizing, styling and food styling have also become an important part of our specialization.
Paul Evers (photography) and Arnold van der Meeren (production and organizing) started Scala photography in 1999. Even before that they have been working in the field of photography for years and therefore both have more than 25 years of experience in the profession.

Back to Top